Viser artikel 1-10 af 16 resultat(er)

Thisted-kredsen sagde hej til børnene og fik deres forældre i tale

Tre lokale fra Thisted med regional forstærkning fik budskabet ud til Katastrofeberedskabets Dag hos Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Svenskerne trænede i at håndtere nye oliekatastrofer - og vi så med

Beredskabsforbundet var med som observatør ved en stor olieudslips-øvelse i den svenske skærgård. Erfaringerne skal bruges i arbejdet med det grænseoverskridende Oil Spill-projekt, som flere Østersø-lande deltager i.

Husk at lade de frivillige mærke ”suset”

Hvordan leder og motiverer man frivillige, så de bidrager til, at beredskabet fungerer optimalt? Det kom der bud på fra tre forskellige vinkler, da over 40 deltagere fra beredskabsverdenen deltog i Beredskabsforbundets temadag på Christiansborg

Det faglige og det festlige gik hånd i hånd

Over 100 frivillige var med, da Region Sjælland holdt beredskabsfaglig temaweekend med efterfølgende frivilligfest i Vig i november

KOMMENTAR FRA PRÆSIDIET Værsgo – et helt nyt FRIVILLIG

Vores medlemsmagasin er bare ét af de udstillingsvinduer, hvor vi viser, at Beredskabsforbundet er en skarp og tidssvarende organisation. Vi tilpasser os den virkelighed, som vi er en del af

Strømmen forsvandt i Sydamerika – hvad hvis det sker her?

Knap 100 deltog i Beredskabsforbundets konference på Christiansborg om strømsvigt – og om borgere og myndigheder er klar til at håndtere det

DET SKER

SÆT KRYDS I KALENDEREN

KORT NYT

Inklusionspris til Frederiksborg Brand & Redning Nyt beredskab: ETK Brand & Redning BorgerBeredskabets undervisere blev skarpere

Internationale missioner er også for frivillige

Frivillige blev klogere på internationalt beredskab på Region Midtjyllands temamøde, hvor chefsergent Henrik Ib fortalte om sine udsendelser i mange af verdens brændpunkter

KORT NYT

Kammeratskabsaften med skud i Uhygge i bunkeren for tredje gang 105 års tro tjeneste Seks

SØG I ARTIKELARKIVET