SØG I ARTIKELARKIVET

Du kan her søge – og læse – artikler i Dansk Veterinærtidsskrifts artikeldatabase fra og med nummer 8, 2005. De enkelte artikler vises i pdf-format, som kræver at programmet Acrobat Reader er installeret på din maskine.

Copyright:
Artiklerne stilles alene til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at tage kopier hverken på papir, elektronisk eller i digital form. Der må dog tages print til privat brug. Yderligere rettigheder til artiklerne kan aftales ved henvendelse til redaktionen.

Viser artikel 1-10 af 3022 resultat(er)

”Det handler om vores syn på forsøgsdyrene”

For Dorte Bratbo Sørensen er det afgørende, hvordan vi ser på forsøgsdyrene. Er de blot nyttige redskaber, som man anvender i sin forskning, eller er de rigtig levende væsener, som skal have det så godt som muligt? Dorte Bratbo har ambitioner om, at 3R-konceptet skal nå et skridt videre

Review: Effekten af parenteral og peroral rabiesvaccination af hund

– hvor god beskyttelse er der i forhold til immunitet og antistoftiter?

Dyrlægeforeningen er din forening

»Don’t ask what your country can do for you, ask what you can do for your country«.

»Vi har virkelig bidraget til noget stort i Vietnam«

Den 25. december indførte Vietnam som et af de eneste lande i Sydøstasien receptpligt på veterinærmedicin – og samtidig er det blevet ulovligt at bruge antibiotika forbyggende til dyr. Tilløbet for at komme dertil er tre års strategisk samarbejde med Fødevarestyrelsen, der med dansk viden og erfaringer har sat en ny kurs for brug af medicin til dyr i Vietnam

God tone på Facebook og andre sociale medier

Tonen på de sociale medier kan indimellem være barsk. Desværre har en hård tone det med at smitte, så her er nogle tips til at holde en god tone på nettet

Den politiske proces omkring et veterinærforlig

Tidligere veterinærdirektør Per Starcke Henriksen giver her et indblik i de politiske beslutningsprocesser omkring forhandlingerne op til et nyt veterinærforlig, hvor Den Danske Dyrlægeforening er med på sidelinjen og arbejder for at sætte sit fingeraftryk

Antibiotikaresistens hos Escherichia coli fra grise og sammenhӕng med antibiotikaforbrug

Coli-bakterier isoleret fra danske grise i perioden 2004-2019 viste, at der var udbredt resistens overfor flere antibiotika. Resultaterne understreger vigtigheden af diagnostik og resistensbestemmelse for at sikre korrekt og ansvarlig behandling af dyr med antibiotika

Spørgsmål og svar om PJDs pensionsordning for ansatte i klinisk praksis

Hvad betyder det, at min pension er en del af en overenskomst? Og gør det nogen forskel, at PJD er medlemsejet? Louise Bundgaard, der er ADOs bestyrelsesmedlem i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, giver her svarene på disse og flere andre spørgsmål om ADOs arbejdsmarkedspension for ansatte i klinisk praksis

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa - 1. halvår 2020

Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion - 1. halvår 2020

Ret fokus mod det, du kan påvirke

Der har ikke manglet gode råd fra eksperter om, hvordan vi mentalt hver især skal komme igennem pandemien. Hvor det gode råd sidste forår var at rumme følelsen for en stund, så handler det nu i højere grad om at finde noget meningsfuldt i de omstændigheder, der nu engang er